Menu
Discover Saimaa
4
nokipannu

Matka ja varausehdot

Matka- ja varausehdot

 MATKA- JA VARAUSEHDOT  2023

Tarude Tmi. Y-tunnus: 2497697-2 

Discover Saimaa/Tarude Travels 

 

RETKIEN JA MATKOJEN VARAAMINEN JA MAKSAMINEN

 

Kurssien, retkien ja matkojen varaukset tehdään aina nettisivujen matkaohjelmien varaus kaavakkeen kautta. Asiakkaan täytyy hyväksyä varauksen tekemisen yhteydessä matka- ja varausehdot, jolloin matka- ja varausehdot astuvat voimaan. 

 

Noudatamme matkapaketteja koskevaa lainsäädäntöä. Tarude Tmi. kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään vakuusrekisteriin.

 

Emme veloita retkien ja matkojen ennakkomaksua, joissa käytetään matkapalveluyhdistelmää eli matkan kokonaisuuteen on yhdistetty muita matkanjärjestäjiä tai matkapaketteja. 

Muuan muassa näissä matkavarauksissa lasku retkestä/matkasta tulee sähköpostilla retken aloituksen jälkeen. Näissä laskutus tapahtumissa noudatamme myös yleisiä varaus- ja peruutusehtoja peruuntumistapauksissa, jolloin asiakas on velvollinen maksamaan retken/matkan hinnan myös ennakkoon, joka määräytyy yleisten peruutusehtojemme mukaan.

 

Ohjelmapalveluita, jotka eivät muodosta matkapalveluita sisältävää matkapakettia tai yhdistettyä matkajärjestelyä, voimme periä ennakkomaksun. Niistä ohjelmapalveluista on erikseen maininta nettisivujen matkakuvauksen yhteydessä: ennakkomaksu. Asiakas sitoutuu maksamaan ennakkomaksun ilmoittautuessa matkalle. Ennakkomaksusta lähetetään lasku asiakkaan sähköpostiin. Varaus on sitova ja maksua ei palauteta asiakkaan peruuttaessa kurssia, retkeä tai matkaa myöhemmässä vaiheessa.

Jos matkan maksu viivästyy, myyjällä on oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti.

 

MATKAN PERUUTTAMISOIKEUS

 

Matkan/retken/kurssin peruuttaminen tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle ilman aiheetonta viivytystä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@discoversaimaa.fi tai info@tarudetravels.com

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin järjestäjä on vastaanottanut kirjallisen tiedon peruutuksesta asiakkaalta. 

 

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista. Jos matkustajan tai lähisukulaisen äkillinen sairaus ja menehtyminen johtaa matkan peruuttamiseen, niin noudatamme yleisiä varaus- ja peruutusehtoja. 

 

Peruutustapauksissa matkanjärjestäjällä on oikeus periä maksu seuraavasti:

 

Kurssit, retket ja matkat, jotka kestävät enemmän kuin yhden vuorokauden

 

  • Asiakkaan peruutukset 2 kuukautta aiemmin: 100% palautus
  • Asiakkaan peruutukset yhden - kahden kuukauden välillä: 50% palautus
  • Asiakkaan peruutukset kuukauden sisällä matkan alusta: maksu veloitetaan kokonaisuudessaan.

 

Kurssit ja retket, jotka kestävät alle vuorokauden

 

  • Asiakkaan peruutukset 2 viikkoa tai aiemmin: 75% palautus
  • Asiakkaan peruutukset 7-13 pv ennen kurssia: 50% palautus
  • Asiakkaan peruutukset 0-6 pv ennen kurssin alkua: veloitetaan maksettu kurssimaksu kokonaisuudessaan.

 

Ennen matkavarauksen tekoa on hyvä varmistaa matkavakuutuksesi kattavuus. Suosittelemme  peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen hankkimista.

 

Jos asiakas ei peruuta matkaansa, eikä saavu matkan aloituspäivänä sovitulle paikalle tai hän ei voi osallistua matkalle, niin hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen. Asiakas on velvollinen olemaan ajallaan ohjelman aikataulun mukaisesti. Myöhästyminen ei oikeuta ohjelman palautusta tai uudelleenjärjestelyä. 

 

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa kurssi, retki tai matka, jos osanottajia ei ole riittävästi. Matkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa / matkaohjelmassa maininnut matkan minimi osanottajamäärän sekä viimeisen ilmoittautumispäivän.

 

Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle välittömästi huomioiden matkan kohde ja pituus. Matkanjärjestäjän peruuttaessa matka, on matkanjärjestäjän palautettava maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu.

 

Matkanjärjestäjä voi joutua myös peruuttamaan järjestettävän matkan ennen matkan alkamista ylivoimaisen ja ennalta-arvaamattoman esteen, force majeure syyn takia. Ylivoimainen este voi olla esim. luonnonkatastrofi, hirmumyrsky, lakko tai tieliikenneyhteyksien katkeaminen, epidemia/pandemia. Force majeure-syyn vuoksi matkan peruuntuminen oikeuttaa myös asiakkaan peruuttamaan osallistumisensa matkalle tai matkan siirtämisen toiseen ajankohtaan seuraavan 12 kk:n aikana, jos sellainen on tarjolla.

 

VAKUUTUS JA VASTUU

 

Discover Saimaa on vakuuttanut asiakkaat vastuuvakuutuksella. Vastuuvakuutus on turvana silloin kun yrityksen toiminnasta johtuen on aiheutunut henkilö- tai esinevahinkoja.

Matkanjärjestäjä on vastuussa asiakkaan loukkaantumisesta tai materiaalivahingoista, jos ovat syntyneet matkan aikana matkanjärjestäjän huolimattomuuden vuoksi.  

 

Asiakas vastaa henkilökohtaisesti muista vahingoista sekä matkatavaroista omilla vakuutuksillaan. Asiakkailla tulee olla matkan aikana voimassa oleva oma vapaa-ajan matkavakuutus. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan  vapaaehtoisista vakuutuksista ja niiden kattavuudesta.

 

Tietyillä matkoilla vakuutusturvan kattavuuden tarkastaminen on erityisen tärkeää. Saatat tarvita matkalle vakuutuksen, joka kattaa sairastapauksien lisäksi esim.  rinteiden ulkopuolella tapahtuneet  hiihtovaellusretket sekä vapaalaskun vuorilla. On myös hyvä huomioida korkeassa ilmanalassa oleskelun sekä mahdollisesti myös vuoristotaudin hoito- ja evakuointikulut. Vakuutusyhtiöön voi toimittaa hyväksyttäväksi matkaohjelman hyvissä ajoin ennen matkaa.

 

MATKAN SISÄLTÖ, TOTEUTUS JA SUUNNITELMIEN MUUTOKSET

 

Matkakuvaukset sekä hinnat ovat nähtävillä verkkosivuilla. Opastettujen ryhmämatkojen hinnat sisältävät matkaohjelmien mukaiset oppaan palvelut sekä erikseen mainitut matkaan sisältyvät palvelut/tuotteet, jotka ovat etukäteen ilmoitettu verkkosivuilla. Matkojemme hinnat eivät sisällä julkisia kulkuvälineitä eikä lentoja kohteeseen.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Pidämme oikeuden perua varauksen, jos maksuja ei suoriteta ajallaan. 

 

 COVID - 19  epidemian aiheuttamat matkustusrajoitukset:

 

Seuraamme koronavirustilannetta ja noudatamme aina viranomaisten rajoituksia, ohjeita ja suosituksia. Huomioimme ja toteutamme etäisyys- ja hygieniaohjeistukset. Jos sinulla on ollut oireita tai tieto mahdollisesta altistumisesta ennen lähtöä, tulee sinun jättäytyä pois matkalta.

 

Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska COVID – 19 epidemiassa asetettavat kansainväliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia. Asiakkaan peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan tässä tilanteessa normaaleja varaus- ja peruutusehtoja.

 

TERVEYS

 

Asiakas on vastuussa omasta  terveydentilasta sekä omasta lääkityksestä osallistuessa kursseille, retkille ja matkoille. Matkan olosuhteiden vaikutus (fyysinen rasitus, olosuhteet luonnossa ja vesillä jne.).

 

Matkailija on vastuussa myös omien perussairauksien ilmoittamisesta matkanjärjestäjälle, jotka voivat vaikuttaa oleellisesti matkalla tekoon (esimerkiksi diabetes, epilepsia, sydäntaudit ym.).

 

Askarruttavissa tilanteissa on hyvä keskustella ennakkoon lääkärin kanssa omasta terveydentilasta sekä sairaudesta. Oman lääkärin kanssa voi yhdessä päättää, mitä informaatiota on matkanjärjestäjän syytä tietää.

 

Raskaana oleva nainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan, huomioiden retken vaativuustason sekä olosuhteet.

 

Noudatamme ehdotonta luottamuksellisuutta kaikissa asiakkaitamme koskevissa asioissa!

 

SOPIMUKSEN NOUDATTAMINEN JA LAINSÄÄDÄNTÖ

 

Sopimusta noudatetaan molemmin puolin ja epäselvyydet pyritään ratkomaan osapuolten kesken neuvottelemalla. Kuluttaja voi olla erimielisyyksien kohdatessa yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvota.fi). Sopimusta koskevan riidan voi viedä kuluttajariitalautakuntaan (kuluttajariita.fi). 

 

Toimintaan sovelletaan kuluttasuojalain lainsäännöksiä. Discover Saimaa vastaa siitä, että tarjottu palvelu on turvallinen ennakkoon tehdyillä turvallisuussuunnitelmilla sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioiden Suomen lain ja asetusten puitteissa. Jotta meidän kaikkien matka on onnistunut ja mukava, niin voit vielä

Halutessa voit käydä tutustumassa Tukesin nettivuilla olevaan infoon asiakkaana kuluttajapalvelussa.

 

→  Asiakkaana kuluttajapalvelussa

 

YHTEYSTIEDOT

info@discoversaimaa.fi

Puh: +358 41 313 6868

YHTEYSTIEDOT

Discover Saimaa

Y-tunnus 2497697-2

OTA YHTEYTTÄ
Anna nimesi.
Kirjoita viestisi.

 

 

VERKKOLASKUTUSOSOITE

Discover Saimaa

Y-tunnus: 2497697-2 
E-laskuosoite 003724976972

E-laskujen välittäjätunnus OKOYFIHH

C/o Vuoksen Kalastuspuisto

Varpasaarenpolku 12

55120 Imatra