Menu
Discover Saimaa
4
nokipannu

Matka ja varausehdot

Matka- ja varausehdot

VAKUUTUS JA VASTUU

Discover Saimaa on vakuuttanut asiakkaat vastuuvakuutuksella. Vastuuvakuutus on turvana silloin kun yrityksen toiminnasta aiheutuu henkilö- tai esinevahinkoja asiakkaalle. Matkanjärjestäjä on vastuussa asiakkaan loukkaantumisesta tai materiaalivahingoista vain jos ne ovat syntyneet matkan aikana matkanjärjestäjän huolimattomuuden vuoksi.

 

Asiakas vastaa henkilökohtaisesti muista vahingoista sekä matkatavaroista omilla vakuutuksilla. Asiakkailla tulee olla matkan aikana voimassa oleva oma vapaa-ajan matkavakuutus kattaen sekä henkilöön että omaisuuteen kohdistuvan turvan.

 

Tietyillä matkoilla vakuutusturvan kattavuuden tarkastaminen on erityisen tärkeää. Saatat tarvita matkalle vakuutuksen, joka kattaa sairastapauksien lisäksi esim. Hiihtovaellusretkillä rinteiden ulkopuolella liikkumisen sekä vuorilla ja jäätiköllä oleskelun. On myös hyvä huomioida korkeassa ilmanalassa oleskelun sekä mahdollisesti myös vuoristotaudin hoito- ja evakuointikulut. Vakuutusyhtiöön voi toimittaa matkaohjelman ennen matkan alkua hyväksyttäväksi.

 

Suosittelemme matkavakuutusta otettaessa myös peruutusturvan sisältävän vakuutuksen hankkimista. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista ja sen kattavuudesta.

 

RETKIEN JA MATKOJEN VARAAMINEN JA MAKSAMINEN

 

Matkavaraus tehdään verkkosivujen varauslinkin kautta. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

 

Ennakkomaksu: Matkakuvauksien yhteydessä mainitaan ne matkat, joista peritään ennakkomaksu. Asiakas sitoutuu maksamaan ennakkomaksun ilmoittautuessa matkalle. Ennakkomaksusta lähetetään lasku asiakkaan sähköpostiin parin päivän sisällä ilmoittautumisesta. Varaus on sitova ja maksua ei palauteta asiakkaan peruttaessa matkaa myöhemmässä vaiheessa.

 

Varauksen jälkeen matkanjärjestäjä Discover Saimaa lähettää laskun matkan loppusummasta. Lasku lähetetään noin kuukausi ennen matkaa (riippuen matkasta/retkestä) asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin. Jos matka varataan lähempänä kuin 30 päivää, niin asiakas maksaa koko maksun kerralla.

 

Päivämatkojen kohdalla varaus maksetaan yhdellä kertaa kokonaisuudessaan. Ilmoittautumisen jälkeen tulet saamaan sähköpostilla ohjeet maksusta parin päivän sisällä sekä tarkemman kuvauksen päivämatkasta.

 

Jos matkan maksu viivästyy, myyjällä on oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti.

 

Matkaan liittyvistä kysymyksistä ja yksityiskohdista voi olla yhteydessä meihin sähköpostilla info@discoversaimaa.fi

MATKAN PERUUTTAMISOIKEUS

Matkan peruuttaminen tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle ilman aiheetonta viivytystä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@discoversaimaa.fi tai taru@discoversaimaa.fi

 

Matkanjärjestäjä voi joutua myös peruuttamaan järjestettävän matkan ennen matkan alkamista ylivoimaisen ja ennalta-arvaamattoman esteen, force majeure syyn takia. Ylivoimainen este voi olla esim. luonnonkatastrofi, hirmumyrsky, lakko tai tieliikenneyhteyksien katkeaminen, epidemia/pandemia.

 

Force majeure-syyn vuoksi matkan peruuntuminen oikeuttaa asiakkaan peruuttamaan osallistumisensa matkalle tai matkan siirtämisen toiseen ajankohtaan seuraavan 12 kk:n aikana, jos sellainen on tarjolla.

 

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista, jolloin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

 

  • Asiakkaan peruutukset 2 kuukautta aiemmin: 100% palautus
  • Asiakkaan peruutukset 1 kuukausi aiemmin: 50% palautus
  • Asiakkaan peruutukset alle kuukausi ennen matkan alkua: EI palautusta

 

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin järjestäjä on vastaaanottanut kirjallisen tiedon peruutuksesta asiakkaalta. Varausmaksuja ei palauteta.

 

Jos lähisukulaisen tai matkan osapuolen äkillinen sairaus, vamma tai menehtyminen voi johtaa peruuttamiseen, on hyvä etukäteen varmistaa, että matkavakuutuksesi kattaa varauksen kustannukset. Näissä tapauksissa noudatamme myös asiakkaan peruutusoikeuksia, jotka ovat edellä mainitut.

 

Jos asiakas ei peruuta matkaansa, eikä saavu matkan aloituspäivänä sovitulle paikalle tai hän ei voi osallistua matkalle, niin hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen. Asiakas on velvollinen olemaan ajallaan ohjelman aikataulun mukaisesti. Myöhästyminen ei oikeuta ohjelman palautusta tai uudelleenjärjestelyä. Ole lähtöpaikassa hyvissä ajoin.

 

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi osanottajia. Matkanjärjestäjän oikeus on päättää kunkin matkan tarvittava minimimäärä. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle välittömästi huomioiden matkan kohde ja pituus. Matkanjärjestäjän peruuttaessa matka, on matkanjärjestäjän palautettava maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu.

 

Pandemia /epidemia /Koronavirus

Seuraamme koronavirustilannetta ja noudatamme aina viranomaisten rajoituksia, ohjeita ja suosituksia. Huomioimme ja toteutamme etäisyys- ja hygieniaohjeistukset. Jos sinulla on ollut pieniäkin oireita tai tieto mahdollisesta altistumisesta ennen lähtöä, tulee sinun jättäytyä pois matkalta.

 

Jos matka joudutaan koronavirustilanteen ja/tai viranomaissuositusten takia perumaan, niin palautamme osallistumismaksun sinulle kokonaisuudessaan.

 

COVID-19 sairastumisen tai virallisen karanteenin vuoksi peruttu matka oikeuttaa asiakkaan siirtämään saman matkan toiseen ajankohtaan ilman muutoskulua. Jos matkaa ei ole tarjolla seuraavan 12 kk:n aikana, niin olet oikeutettu saamaan osallistumismaksun takaisin kokonaisuudessaan.

Karanteeneja on kahdenlaisia: omaehtoinen karanteeni ja virallinen karanteeni.

Omaehtoisessa karanteenissa sovelletaan normaaleja varaus- ja peruutusehtoja. Omaehtoinen karanteeni perustuu vapaaehtoisuuteen. Omaehtoista karanteenia suositellaan esimerkiksi henkilölle, joka odottaa koronatestin tulosta tai tulee Suomeen korkean koronailmaantuvuuden maasta.

 

Virallinen karanteeni on tartuntatautilääkärin viranomaispäätös. Tartuntatautilääkäri voi määrätä oireettoman henkilön karanteeniin, jos tämä on altistunut yleisvaaralliselle tartuntataudille. Kun kyseessä on Covid-19-tauti, karanteenin pituus on yleensä 14 päivää. Virallista karanteenia ei voi lyhentää koronatesteillä.

MATKAN SISÄLTÖ, TOTEUTUS JA SUUNNITELMIEN MUUTOKSET

 

Matkan sisällöt sekä hinnat ovat nähtävillä verkkosivuilla. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

 

Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä aikatauluihin sekä matkan suunnitelmiin muutoksia esimerkiksi sääolosuhteiden muutoksien vuoksi. Matkan keskeytyessä asiakkaan päätöksestä matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvausten maksuun.

 

Jos asiakas keskyttää matkan, on matkan keksytyksestä tehtävä välittömästi ilmoitus kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen: info@discoversaimaa.fi

TERVEYS

 

Matkustaja on vastuussa omasta terveydentilastaan matkalle osallistuessaan. Matkan olosuhteiden vaikutus (fyysinen rasitus, olosuhteet luonnossa ja vesillä jne.) on syytä huomioida etukäteen ja keskustella matkalle lähdöstä oman lääkärin kanssa. Matkailija on myös vastuussa omasta lääkityksestään. Mahdollisista perussairauksista (diabetes, epilepsia, sydäntaudit ym.) on hyvä ilmoittaa matkanjohtajalle/oppaalle. Noudatamme ehdotonta luottamuksellisuutta kaikissa asiakkaitamme koskevissa asioissa!

MATKAN HINTA JA SEN SISÄLTÖ

 

Opastettujen ryhmämatkojen hinnat sisältävät matkaohjelmien mukaiset oppaan palvelut sekä erikseen mainitut matkaan sisältyvät palvelut/tuotteet, jotka ovat etukäteen ilmoitettu matkakuvauksissa verkkosivuillamme. Matkojemme hinnat eivät sisällä koskaan lentoja kohteeseen.

SOPIMUKSEN NOUDATTAMINEN JA LAINSÄÄDÄNTÖ

 

Sopimusta noudatetaan molemmin puolin ja epäselvyydet pyritään ratkomaan aluksi osapuolten kesken neuvottelemalla. Kuluttaja voi olla erimielisyyksien kohdatessa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Sopimusta koskevan riidan voi viedä kuluttajariitalautakuntaan.

 

Toimintaan sovelletaan kuluttasuojalain lainsäännöksiä. Discover Saimaa vastaa siitä, että tarjottu palvelu on turvallinen. Vastuuntuntoisena matkanjärjestäjänä pyrimme toimimaan aina vastuullisesti valintojen suhteen sekä pyrimme matkojemme aikana positiivisiin sosiaaliseen kanssakäymiseen paikallisten kanssa sekä käyttämään paikallisia palveluja. Myös kuluttajien valinnoilla on merkittävä vaikutus niin ympäristön tilaan kuin ihmisten ja eläinten hyvinvointiin.

 

Jotta meidän kaikkien matka on onnistunut ja mukava, niin voit vielä käydä tutustumassa Tukesin tekstiin / oheiseen linkkiin: Asiakkaana kuluttajapalvelussa
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/harrastukset-ja-aktiviteetit/asiakkaana-kuluttajapalvelussa

 

YHTEYSTIEDOT

 

Discover Saimaa
info@discoversaimaa.fi
+358 41 313 6868
Y-tunnus 2497697-2

YHTEYSTIEDOT

Discover Saimaa

+358 41 313 6868 

Y-tunnus 2497697-2

OTA YHTEYTTÄ
Anna nimesi.
Kirjoita viestisi.
EnglishFinnishGermanRussian