Menu
Discover Saimaa
4
nokipannu

TIETOSUOJA

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Discover Saimaa on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilötietoja ovat esimerkiksi etunimi, sukunimi, sähköpostisoite, puhelinnumero, ikä, osallistujan yleinen terveydentila ja tarvittaessa osallistujan aikaisempi kokemus aktiviteeteistä. Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakassuhde matkan varaamisen yhteydessä.

 

1. Rekisterinpitäjä

Discover Saimaa on rekisterinpitäjä asiakasrekisterin ja markkinointirekisterin puitteissa.

Discover Saimaa
Tarude tmi
Y-tunnus 2497697-2

Yhteystiedot:

Haagan Urheilutie 10 b 19
00320 Helsinki
+358 41 313 6868

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taru Katriina Kaljunen
+358 40 516 0026
taru@discoversaimaa.fi

 

3. Rekisterin tarkoitus ja rekisteriin tallennettavat tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, sujuva informaation kulku asiakkaan ja yrityksen kanssa sekä asiakassuhteen ylläpito.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, ikä, aikaisempi kokemus aktiviteeteistä sekä osallistujan yleinen terveydentila.

 

4. Tarkastusoikeus ja käsittelyn kesto

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja tarvittaessa vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista.  Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on esimerkikisi velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

5. Tietoturva

Säilytämme tietoja sähköisessä rekisterissä. Rekisterin käyttö ja käsittely vaativat suojatun yhteyden sekä käsittely vaatii käyttäjätunnuksen. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille.

 

6. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

8. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovar merkittäviä, niin ilmoitamme niistä verkkosivustollamme.

Discover Saimaa on laatinut rekisteri- ja tietosuojaselosteen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen(GDPR)mukaisesti. Laadittu 15.1.2021

YHTEYSTIEDOT

Discover Saimaa

Y-tunnus 2497697-2

OTA YHTEYTTÄ
Anna nimesi.
Kirjoita viestisi.

VERKKOLASKUTUSOSOITE

Discover Saimaa

Y-tunnus: 2497697-2
E-laskuosoite 003724976972

E-laskujen välittäjätunnus OKOYFIHH

C/o Vuoksen Kalastuspuisto

Varpasaarenpolku 12

55120 Imatra

info@discoversaimaa.fi